WINKEL-KOEPEL-MUSEUM

Ter wille van de toeristen bevindt zich onder de Basiliek een winkel. U hoeft daarvoor slechts 22 treden naar beneden te gaan. Als u moeilijk ter been vent kunt u zelfs langs buiten, om de Basiliek heen, in de winkel komen en deze ook weer op die manier verlaten.

Bovendien hebben wij een kleine kunst­gids met de geschiedenis van de Basiliek in vier talen uitgegeven en hebben we een rijke schakering aan prentbriefkaarten van de Basiliek.
Wij streven ernaar ook deze van tijd tot tijd uit te breiden.
U kunt bij ons ook terecht voor bezinningsboekjes, b.v. van Kardinaal Danneels uit Mechelen, gebedenboekjes voor zieken, jongeren, gezinnen met kinderen en vele anderen.
Ook vindt u achterin de kerk in het rek met de bezinningsboekjes een aantal kaarten van beelden uit onze kerk met een bezinnende tekst of een gebed.

Naast de CD met orgelmuziek van de Basiliek hebben we een steeds groter wordende verscheidenheid van CD’s met religieuze muziek.

plaatjeEen parochie met een lang verleden is wel eens in het bezit van mooie en zelfs kostbare, liturgische gebruiksvoorwerpen.
In ons kerkgebouw, boven de winkel, bevindt zich derhalve een museum, waarin o.a. waardevolle paramenten er getuigen van het z.g. “Rijke Roomse leven”. Er is thematisch een en ander tentoongesteld vanuit de geschiedenis van de kerk.
Ook bevinden zich daar de “kroonjuwelen” van de kerk, de relikwieën van de patronessen der kerk, de H.H. Agatha en Barbara.

In het museum staat ook de replica van de Salvator Mundi, welke door Paus Johannes Paulus II is gezegend op het St. Pietersplein, tijdens de audiëntie van 22 oktober 1997, toen een groep van 24 pelgrims de Paus een bezoek bracht en Pastoor Paul Verbeek de H. Vader een replica van onze Salvator Mundi mocht overhandigen in het kader van het ‘jaar van de Verlosser’, in voorbereiding op het heilig jaar 2000.

Als u de koepel nog beter wilt bekijken dan vanaf de kerkvloer, hebt u de mogelijkheid om na een klim van 144 treden de indrukwekkendheid van de koepel op u te laten inwerken.
Men komt daar onder de indruk van het prach­tige schilderwerk van Cornelis Raaymakers en men ondergaat de adembenemende ruimte, waarin men als na een bergbeklimming naar beneden kijkt. Men bevindt zich ongeveer 28 meter boven de vloer van de kerk.