Ligging en geschiedenis

Een kleine twintig kilometer ten westen van Breda en 45 kilometer zuidelijk van Rotterdam, ligt in de driehoek van de autosnelwegen A17/A59 uit de richting Rotterdam/Dordrecht (afslag Oudenbosch) en de A58 uit Breda (afslag Rucphen), midden in het platte land, het dorp Oudenbosch met haar grote en beroemde Basiliek.

Hier volgen enige belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis en het gebouw van de basiliek, die in de tekst later worden beschreven.

1864 Goedkeuring van de bouwplannen van de kerk door Mgr. J. van Hooydonk, eerste bisschop van Breda.
18-10-1865 Eerste spade in de grond
02-09-1867 Eerste steenlegging door Mgr. J. van Genk, Breda’s tweede bisschop
14-09-1880 Plechtige consecratie door Mgr. H. van Beek, Breda’s derde bisschop.
De prelaat van Bornem, Robertus van Ommeren, draagt voor de eerste maal het H. Misoffer op.
1892 Voltooiing van de voorgevel onder leiding van Ir. G.J. van Swaay.
26-11-1911 Onthulling van het zouavenmonument op het kerkplein.
11-07-1912 Verheffing van de kerk tot “Basilica minor”.
17-09-1930 Viering van het 50-jarig bestaan van de kerk.
01-04-1954 Oprichting van de “Stichting Behoud Basiliek”.
05-02-1955 Aanbieding van het rapport over de Basiliek door Ir. H.J.W. Thunnissen, voorzitter van de commissie van deskundigen, aan het Stichtingsbestuur, op de feestdag van de H. Agatha, patrones van de kerk.
20-05-1955 Aanbieding aan Mgr. Dell’ Acqua, substituut op de pauselijke staatssecretarie, van een exemplaar van het Rapport over de Basiliek met fotoalbum en tekeningen.
1958 Viering van het zeshonderdjarig bestaan van de parochie.
1962 Viering van het gouden jubileum van de Basiliek
16-09-1968 Ter vervanging van het akkoord van 1872 sloten Mgr. H. Ernst en Abt G. Wassenberg een nieuwe overeenkomst, waardoor de parochies Oud Gastel en Oudenbosch ter vrije beschikking komen van de bisschop van Breda. Hiermee kwam een einde aan het meer dan 600 jaar bestaande recht van de abten van de St. Bernardusabdij te Bornem (België) om de zielzorgers te benoemen in de parochie van de H.H. Agatha en Barbara.
13-101969 Bij besluit van de minister van C.R.M. wordt de Basiliek geplaatst op de lijst van onroerende monumenten in gemeente Oudenbosch.
14-09-1980 Luisterrijke viering van het eeuwfeest van de kerkwijding.
09-05-1987 Voltooiing restauratie van de Basiliek.
04-03-1990 Zegening van het gerestaureerde L. Königorgel.
19-06-1992 H.M. Koningin Beatrix bezoekt de Basiliek.
01-01-1997 Benoeming van P.M.P. Verbeek tot pastoor van de Basiliek, als eerste priester uit het
Bisdom Breda.
25-12-1999 Mgr. M. Muskens opende de heilige deur in het kader van het H. Jaar 2000 (de herinnering hieraan is nog te zien op de deur van de hoofdingang aan de binnenkant).
14-09/02-10-2005 Viering van het 125-jarig feest van de kerkwijding.
07-03-2006 Mgr.M. Muskens heeft een nieuw altaar ingezegend bij O.L.V. van Altijddurende Bijstand.